ArT&PoP PREDSTAVLJA

ArT&PoP izbor – Deana Nastić, umetnički fotograf
DEANA NASTIĆ – Fotografije slikane nevidljivom četkicom Deana Nastić je po profesiji slikar, a po opredeljenju umetnički fotograf. Rođena je u Beogradu, a živi na
Read more.